Grondwerk

A. van den Brink heeft ruime ervaring in grondwerk. Vanuit ons vakmanschap denken wij met u mee in de juiste oplossing voor uw grondwerk.  

Klein tot groot in het grondwerk en grondverzet

Grondwerken of grondverzet zijn alle werkzaamheden waar aarde, zand of grind wordt verplaatst, aangevoerd of afgevoerd. In vele gevallen bestaat grondwerk uit het grove werk dat nodig is als goede voorbereiding van het bouwen van uw gebouw of het aanleggen van uw tuin. Een goede basis kan immers niet ontbreken. Ook het aanbrengen van paden, opritten en verhardingen valt hieronder. De grondlaag wordt vrijgemaakt van oude grond, bestrating, obstakels of beplanting. Ook het aanleggen van riolering of afwatering valt onder grondwerk. Na deze werkzaamheden is de bouwplaats klaar voor inrichting. 

Werkzaamheden A. van den Brink

  • Klein- & groot grondverzet
  • Ontgraven van bouwputten, inritten, terrassen en afwatering
  • Frezen van tuinen en het zeven, inzaaien en egaliseren van grond 
  • Af- en aanvoer van grond, grind en zand
  • Aanleg van riolering
  • Terreininrichting & bestratingen
  • Machinisten verhuur